WWFT

wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn notarissen verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en tot het melden van transacties of voorgenomen transacties die verband zouden kunnen houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Deze verplichting houdt in dat de notaris:

  • zich heeft overtuigd van de identiteit van de cliënt waarmee zij zaken doet, of de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende;
  • indien de cliënt een rechtspersoon is, op risico gebaseerde en adequate maatregelen neemt om inzicht te verkrijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;
  • het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststelt;
  • voortdurend controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uitvoert en onderzoek uitvoert naar de bron van het vermogen waaruit aan de instelling gelden worden overgemaakt.

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?