Uit elkaar

Een notaris is niet altijd betrokken bij het regelen van een scheiding, maar zijn tussenkomst kan heel gewenst zijn omdat het regelmatig voorkomt dat er zaken ongeregeld zijn gebleven

Arrow
Verwijder de rij

Column: 2

Werkzaamheden

  • het opstellen van een akte van verdeling (overdracht eigendom van de echtelijke woning van de gemeenschap naar een van de partijen)
  • analyse van de bestaande huwelijkse voorwaarden
  • analyse van schenkingen of erfenissen die onder de uitsluitingsclausule zijn toegevallen aan een van de partijen
  • opstellen, wijzigen of herroepen van een testament

Vergeet u verder niet:

1. Wijzigen polis van levensverzekering

Kijk goed naar de begunstiging in de polis van levensverzekering. Staat uw ex daar met naam in genoemd zonder aanduiding van ‘echtgenoot/partner’? Dan moet u de polis aanpassen.

2. Uw pensioen

In de wet is het uitgangspunt dat beide ex-en recht hebben op het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Binnen twee jaar na de scheiding moet aan de pensioenuitvoerder gevraagd worden de verevening te regelen.

3. Uitvoeren van gemaakte afspraken

Veel van de afspraken uit het echtscheidingsconvenant moeten nog worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de verdeling van het huis. Het is vervelend als degene die in het huis blijft wonen jaren later het huis wil verkopen, de notaris nog de ex moet gaan opsporen omdat die nodig is voor de verkoop.

4. Uw testament

Het is belangrijk bij een scheiding af te vragen of het testament dat in het verleden is gemaakt berekend is op de situatie van scheiding. Laat de notaris hier naar kijken!

Advocaat

Een advocaat is noodzakelijk wanneer u gaat scheiden, maar alleen voor het indienen van het begeleidende scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Alle afspraken die u tijdens het scheiden met elkaar maakt, legt men vast in een overeenkomst: het echtscheidingsconvenant. Dit document wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in de basisadministratie van de gemeente om het definitief te maken.

Hoe kunt u een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, hoeft dit niet altijd via de rechtbank. Dit hangt er vanaf of men het eens is over de beëindiging en of er minderjarige kinderen in het spel zijn. Het partnerschap eindigt ook bij overlijden van één van de partners of door omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

  • Hebt u geen minderjarige kinderen en bent u het met elkaar eens dat u het geregistreerd partnerschap wil beëindigen? Dan kan dit zonder tussenkomst van de rechter.

  • In dit geval kan de notaris het geregistreerd partnerschap ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaart u beiden dat u het partnerschap wilt beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, uw rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en de verdeling van de bezittingen. Is er bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap onenigheid of verschil van mening? Dan moet er toch een rechter aan te pas komen.

  • Ook als er minderjarige kinderen zijn, zal men het geregistreerd partnerschap via de rechter moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig.

Hoe werkt scheiden bij samenwoners?

Woont u samen en gaat u uit elkaar? U hoeft niet naar de rechter. Wat u wettelijk samen moet regelen, hangt af van twee zaken: of uw kinderen jonger dan achttien jaar zijn en of u een samenlevingscontract hebt.

Als u samenwoont en kinderen hebt die jonger zijn dan achttien jaar, kunt u in principe zonder tussenkomst van een advocaat/notaris/mediator uit elkaar gaan. Wel moet u een ouderschapsplan opstellen, maar dit hoeft u niet naar de rechtbank te sturen. Wat u verder moet regelen, hangt af van of u een samenlevingscontract hebt.

Samenwonend met samenlevingscontract

Hebben u en uw partner een samenlevingscontract? Kijk dan eerst welke afspraken daarin zijn opgenomen. Vaak staat in het samenlevingscontract hoe u het contract kunt beëindigen. Bij samenwonen is er in de regel geen sprake van gezamenlijk vermogen of schulden. U hoeft alleen afspraken te maken over de zaken die u samen gekocht hebt, of de schulden die u samen bent aangegaan. Als u in uw samenlevingscontract afspraken hebt gemaakt over het opbouwen van gezamenlijk vermogen of schulden, moet u mogelijk meer verdelen.

Samenwonend zonder samenlevingscontract

Hebben u en uw partner geen samenlevingscontract? Dan is er in principe geen sprake van gezamenlijk opgebouwd vermogen of schulden. Als u uit elkaar gaat hoeft u slechts afspraken te maken over de spullen die u samen gekocht hebt en over de schulden die u samen bent aangegaan. Bij samenwonen zonder samenlevingscontract hoeft u geen afspraken te maken over uw pensioen.

Meer informatie over Uit elkaar?

Cliff Bolding helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Meer informatie over Uit elkaar?

Diane Verbaan helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?