Testament

Wie krijgt de familiestukken, wie regelt uw erfenis, hoe onterft u een kind en hoe erft een kind over wie u voogdij hebt? Allemaal punten die u nu al kunt regelen. Zelf op papier zetten kan, maar is meestal niet genoeg

Arrow
Verwijder de rij

Column: 2

Testament maken of testament veranderen bij de notaris

Wie krijgt de familiestukken, wie regelt uw erfenis, hoe onterft u een kind en hoe erft een kind over wie u voogdij hebt? Allemaal punten die u nu al kunt regelen. Zelf op papier zetten kan, maar is meestal niet genoeg. Denk daarom aan een testament maken of testament veranderen.

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er bij uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Wanneer u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt namelijk de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij erven.

Zes redenen om na te denken over de gevolgen van uw dood

 • Uw partner erft zonder testament niets als u niet getrouwd bent.
 • U helpt ruzie voorkomen bij de mensen die achterblijven.
 • U regelt waar uw kind onder de 18 blijf als beide ouders niet meer leven.
 • U voorkomt later mogelijk een flinke belastingaanslag voor uw erfgenamen.
 • Zonder testament gaat uw bedrijf naar ouders, (half)broers en (half)zussen.
 • Ook zonder geld en familie moet iemand uw (gebrek aan) bezit uitzoeken.

Wat kunt u allemaal regelen in een testament?

 • Bepalen wie uw erfgenamen worden.
 • Een executeur aanwijzen die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Een voogd over de minderjarige kinderen aanwijzen.
 • Een bewindvoerder benoemen.
 • Een erfgenaam uitsluiten of een kind onterven.
 • Zorgen dat de echtgenoot van een erfgenaam geen recht heeft op een deel van de erfenis bij echtscheiding.
 • Een legaat maken.
 • Bovendien kunt u door het opstellen van een testament regelen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald moet worden (estate planning).

Doe de KNB check.

Meer informatie over Testament?

Cliff Bolding helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Meer informatie over Testament?

Diane Verbaan helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?