Kinderen en gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u ook automatisch de wettelijke vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Arrow
Verwijder de rij

Column: 2

Trouwen, samenwonen en scheiden – hoe werkt het gezag met kinderen?

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

 

Gezamenlijk ouderlijk gezag zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Ouders geen gezag: voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij. Bijvoorbeeld als de ouders allebei zijn overleden. Zij kunnen een voogd bij testament hebben benoemd. Ook een stichting inzake jeugdbescherming kan de voogdij over een kind hebben.

Ouderlijk gezag ongehuwde moeder

Bent u niet getrouwd als moeder maar wel meerderjarig? Dan krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. U mag dan niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Ouderlijk gezag minderjarige moeder

Ben je minderjarig bij de geboorte van je kind? Dan benoemt de rechter een voogd. Word je 18 jaar? Dan kun je de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan jou over te dragen. Ben je 16 of 17 jaar bij de geboorte van je kind? Dan kan de rechter je onder bepaalde voorwaarden meerderjarig verklaren en het ouderlijk gezag geven.

Gezamenlijk gezag 2 vrouwen over kind

Bent u als moeder getrouwd met een andere vrouw? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgt u allebei automatisch ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.

Gezamenlijk gezag 2 mannen over kind

Bent u als man getrouwd met een andere man of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Bent u de biologische vader van het kind? Dan kunt u het kind erkennen en na een beslissing van de rechter ook het ouderlijk gezag krijgen. Als 2 mannen een kind adopteren, krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Meer informatie over Kinderen en gezag?

Cliff Bolding helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Meer informatie over Kinderen en gezag?

Diane Verbaan helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?