Erven

Na uw dood moet er veel gebeuren. Daar heeft uw familie de handen vol aan. Bovendien spelen bij hen allerlei emoties. Uw erfenis afhandelen door een betrokken familielid of het onafhankelijke BoldingDavids notarissen kan dan veel extra gedoe wegnemen. Bovendien weet u zo zeker dat alles goed geregeld is.

Arrow
Verwijder de rij

Column: 2

U bent erfgenaam wat nu?

U bent erfgenaam, wat nu? Een erfgenaam volgt de overledene op in zijn vermogen: zowel in de baten als ook in de schulden.

De wet geeft elke erfgenaam drie mogelijkheden:

1. Zuiver aanvaarden
In geval van zuiver aanvaarden gaan alle baten en schulden van de overledene geheel over op de erfgenaam. Is de nalatenschap negatief dan is de erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden. Zuiver aanvaarden kan schriftelijk of stilzwijgend: vrijwel elke handeling als erfgenaam, bijvoorbeeld verkopen of verdelen van inboedel of opnemen van geld, betekent dat de erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Bij nalatenschappen die positief zijn komt zuivere aanvaarding het meeste voor.

2. Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel “beneficiair aanvaarden” genoemd)
Wilt u niet het risico lopen dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor de schulden uit de nalatenschap dan kunt u aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor het beneficiair aanvaarden dient een verklaring bij de rechtbank te worden ingeleverd. Wanneer de wettelijke regels op de juiste wijze in acht worden genomen, is de erfgenaam niet aansprakelijk voor de schulden. De erfgenaam heeft wel recht op een eventueel positief saldo. Het voordeel is dus dat u geen risico loopt.

3. Verwerpen
De erfgenaam doet afstand van alle baten (ook de inboedel) en is niet aansprakelijk voor de schulden. Ook voor verwerpen geldt dat u een verklaring moet inleveren bij de rechtbank. U erft dus niets.

Na uw dood moet er veel gebeuren. Daar heeft uw familie de handen vol aan. Bovendien spelen bij hen allerlei emoties. Uw erfenis afhandelen door een betrokken familielid of het onafhankelijke BoldingDavids notarissen kan dan veel extra gedoe wegnemen. Bovendien weet u zo zeker dat alles goed geregeld is.

Afwikkelen nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap (ook wel boedelafwikkeling genoemd) komt vaak meer kijken dan in eerste instantie wordt gedacht. Vooral wanneer er geen testament is opgesteld. Wat moet er zoal gebeuren?

Denk u hierbij aan:

  • Het regelen van de bankzaken van de overledene.
  • Het op de hoogte stellen van pensioenfondsen en verzekeraars van het overlijden en eventueel het incasseren van uitkeringen.
  • Het betalen van eventuele schulden van de overledene.
  • Het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen.
  • Het verdelen (of verkopen) van de inboedel, de auto en dergelijke.
  • Het ontruimen en verkopen van de woning van de overledene.
  • Het verrichten van de belastingaangiften (inkomstenbelasting en erfbelasting).
  • Het uitkeren van de erfdelen.

Erfbelasting

In beginsel is elke erfenis belast met erfbelasting. Het tarief van deze belasting wordt hoger naarmate de verwantschap verder is en er meer geërfd wordt.

De belastingdienst stuurt veelal automatisch een aangifteformulier toe. Dit moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en teruggestuurd. Het niet maken van de juiste keuze over hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld of het niet (tijdig) raadplegen van deskundige adviseurs kan er toe leiden dat er onnodig veel erfbelasting wordt betaald. Wanneer u de aangifte door een notaris laat verzorgen of zijn hulp inroept kan dit complicaties voorkomen en wellicht belasting besparen.

Maak het uw familie makkelijker

Er spelen nog veel meer dingen mee bij een erfenis. Lees ze in de folder Erfrecht en de informatiekaart Aangifte voor erfbelasting en schenkbelasting 2018. Bestel de folders via BoldingDavids notarissen of maak een vrijblijvende afspraak. Samen maakt u het uw familie makkelijker voor later.

Meer informatie over Erven?

Cliff Bolding helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Meer informatie over Erven?

Diane Verbaan helpt u graag verder.

Bel 0546 817140

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?